Soojendussammud...

"Mehed" omaette..



Tantsutüdrukud oma muusikaõpetajaga

"Natuke väsinud abilised"

Peaproov..

Peaproov...

Esinemine..

Festivali juht