Raisa Salii -2010a.

Lasteaia juhataja MERIKE PAPPEL

õpetaja OLGA MUSHENKO

juhataja asetäitja õppe-kasvatustöö alal ANNA T?I?IK

kokk VEERA SHABATI


valvur RA?ID HUSSAINOV

muusikaõpetaja MARGARITA SANKOVA

õpetaja TATJANA ORLOVSKAJA - 19.02.2009