NUBLU osas: õpetaja abid Nadja ja Edda ning üldkoridoride koristaja Marina


Õpetaja Julia kommenteerib õppefilmi vaatamist vene õppekeelega rühmadele






Filmi kommenteerib eesti õppekeelega lastele õppealajuhataja Kerttu