AASTA EESMÄRK

Lasteasutuse elu- ja töörütm lähtub aastaaegadest.

Tegevuskava eesmärk 2018/2019. õppeaastal on järgmine:


 • Laps tunneb, väärtustab ning hoiab loodust ja oskab oma teadmisi igapäevaelus rakendada. LINNALAPS ON LOODUSEGA SÕBER.


  ALAEESMÄRGID:

  1. Rakendunud on süsteemne õpe väärtuskasvatuse, terviseedenduse ning rohelise kooli teema valdkonnas
  2. Õppetegevuses on kasutatud uusi õppevahendeid: roboteid ja kaameraid
  3. Õppe-kasvatustegevuses on järgitud väärtuspõhiseid suhtlemis- ja käitumisreegleid ning positiivseid hoiakuid ja tegutsemismalle.
  4. Õpetajad integreerivad igapäevastes tegevustes tervise edenduse ning rohelise kooli teemat


  ROHELISE KOOLIGA SEOTUD TEGEMISTE BLOGI

  ....................


  Lehekülge haldab:

  Merike Pappel /direktor
  e-post: lehola@la.tln.edu.ee  Viimati muudetud 21.09.2018