AASTA EESMÄRK

Lasteasutuse elu- ja töörütm lähtub aastaaegadest.

Tegevuskava eesmärk 2020/2021. õppeaastal on järgmine:


 • Laps mõistab keskkonnahoiu ja taaskasutamise vajalikkust ning suhtub ümbritsevasse hoolivalt – väärtustame keskkonda!

  ALAEESMÄRGID:

  1. Rakendunud on süsteemne õpe väärtuskasvatuse, tervise edenduse ning rohelise kooli teema valdkonnas
  2. Õppetegevuses on kasutatud uusi õppevahendeid: roboteid ja kaameraid
  3. Õppe-kasvatustegevuses on järgitud väärtuspõhiseid suhtlemis- ja käitumisreegleid ning positiivseid hoiakuid ja tegutsemismalle.
  4. Õpetajad integreerivad igapäevastes tegevustes jätkuvalt rohelise kooli teemat ja tervise edenduse teemat ning eesmärkide saavutamisel kasutavad senisest enam muutunud õpikäsituse printsiipe (MÕK)  ROHELISE KOOLIGA SEOTUD TEGEMISTE BLOGI

  ....................


  Lehekülge haldab:

  Merike Pappel /direktor
  e-post: direktor@lehola.edu.ee  Viimati muudetud 15.10.2020