AVALIK TEAVE

Tallinna Lehola Lasteaed on registreeritud Andmekaitse Inspektsioonis (isikuandmete kaitse seaduse §27 alusel) delikaatsete isikuandmete töötlejana.

Isikuandmete kaitse eest vastutav isik on lasteaia direktor.

Tallinnas on määratud linna ulatuses andmekaitsespetsialistiks Merit Valgjärv

Isikuandmetega dokumente säilitatakse vastavalt Tallinna Lehola Lasteaed dokumentide loetelus märgitud säilitustähtajale. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Statistikat ja asutuse tegevuse kokkuvõtted avaldatakse umbisikuliselt, ilma isikunimede ja kontaktandmeteta.

Isikuandmete töötlemisel lähtutakse Isikuandmete kaitse seadusest ISIKUANDMETE KAITSE SEADUS

ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistega isikuandmete töötlemisele sätestatust.
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON

................

Lehekülge haldab:

Merike Pappel /direktor
e-post: lehola@la.tln.edu.eeViimati muudetud 12.03.2019