Pidulik aktus 06.03.2019

Lotte rühma esinemine 06.03.2019
Tänu vahva etenduse eest....NOBENÄPUD....

Juubelikaunistuste meisterdamine...


Makett saali akende juurest....

märts, 2019 makett hoone tagant

Tordinäitus 05.03.2019

Tordinäitus 05.03.2019

Tordinäitus 05.03.2019

Tordinäitus saalis 05.03.2019

Juubelietendus lastele 05.03.2019

Lotte rühma esinemine

Sünnipäevalaulud keelekümblusrühmalt

Sportlik Juubelipäev 07.03.2019

Sportlik juubelipäev 07.03.2019

Algab VÄRVILINE SÜNNIPÄEVADISKO ja logotüdruk LEENA õpetab soojendusharjutusi
08.03.2019

Sõime- ja nooremate aiarühmade värviline sünnipäevadisko 08.03.2019

Värviline sünnipäevadisko sõimede- ja nooremate rühmadega 08.03.2019


värviline sünnipäevadisko ja sõimelapsed

Logopoiss LAURI ja logotüdruk LEENA

Siki tantsuringi (huviring lasteaias) lapsed esinemas 08.03.2019 suuremate laste diskoldiskotantsud kõik koos


Makett spordiplatsipoolsest küljest

Pildimeenutus lasteaia 50.juubelist....

Rühmade soovid lasteaiale

Rühmade soovid lasteaiale

Rühmade soovid lasteaiale

Rühmade soovid lasteaiale

Meenutus "läbikäidud teest".....

Väike koridor...

Rühmade soovid lasteaiale

Õnnitlused

Juubelit jäid meenutama õpetajate poolt meisterdatud lilled...

Maketi valmistajad