24.10.2016 Fassaadi remondi ootel....

25.10.2016 Ja siis see remont algas...esimesest majapoolest...

25.10.2016 Hoone väisseinte soojustamine

25.10.2016 Tagumise majapoole vundamendi/keldriosa soojustamine

25.10.2016 Keldrikorruse ja panduse lahtikaevamine

31.10.2016 Nii see remonditöö toimus...

24.11.2016 Soojustamine poolenisti hoone tagumises pooles tehtud...

24.11.2016 Soojustamine tehtud ja saab juba kraavi osaliselt kinni ajada...

03.02.2017

03.02.2017

03.02.2017

03.02.2017

03.02.2017

9.02.2017 Iganädalased ehituskoosolekud toimusid nii...

23.03.2017 Ehitusmaterjali tõstmine katusele

23.03.2017

23.03.2017

23.03.2017

23.03.2017 Soojakud ja ehitusmaterjalide hoiukoht

03.05.2017 Tagumine majaosa värvitud

03.05.2017

03.05.2017 Esimese majapoole värvimine

03.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017 Tasandatud siseõu

29.05.2017 Uus laiendatud varikatuse osa ja tasandatud õueala

07.06.2017 Muruseeme mullas...

07.06.2017 Ja valmis me maja fassaad ongi...

07.06.2017

07.06.2017

29.06.2017 Rataste hoidjad ja lasteaia uus nimesilt

29.06.2017

30.06.2017 Lasteootel lasteaed....