õp. Larissa ja õp. abi Galja 1. rühma lastega 2007.a.
juhataja kabinetis laulmas 1. rühma lapsed