2006a.

2006a.

õpetajad Gerli, Merle, Margarita A., Natalja ja Margarita S. 2006a.

2006a. peojuht Õpetaja Silvia


2006a. ees õpetaja Marina lastega vene õppekeelega rühmastüllatus 2006a.
2006a. muusikaõpetajad Lemmi ja Margarita S.

2008a.muusikaõpetaja Lemmi

5. rühma lapsed, õpetaja Silvia ja juh. aset. Kerttu 2008a.

Õpetaja Larissa ja 1. rühma lapsed 2008a.

peojuhid 2008a. Silvia, Margarita ja Lemmi

2008a.

2008a.