AVALIK TEAVE

Haridusasutuses töödeldakse hulgaliselt erinevaid delikaatseid isikuandmeid - näiteks arenguvestluse käigus ja psühholoogi poolt kogutud teave, samuti teave tervise seisundi, hariduslike erivajaduste jms kohta. Tulenevalt isikuandmete kaitse seadusest on kõik andmetöötlejad, kes puutuvad kokku delikaatsete isikuandmetega, kohustatud registreerima delikaatsete isikuandmete töötlemise või muudatused delikaatsete isikuandmete töötlemisel Andmekaitse Inspektsioonis.

Delikaatsete isikuandmete töötlemiseks loetakse kõiki andmetega tehtavaid toiminguid: andmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Delikaatsete isikuandmete töötlemine Tallinna Lehola Lasteaias on registreeritud Andmekaitse Inspektsioonis 25.06.2014

................

Lehekülge haldab:

Merike Pappel /direktor
e-post: lehola@la.tln.edu.eeViimati muudetud 26.08.2014