LASTEASUTUSE ÜLDTUTVUSTUS

Tallinna Lehola Lasteaed

Registrikood 75018940ASUKOHT

Mustamäe linnaosas, rohelises parklinnas, aadressil Mustamäe tee 187.KONTAKT

Direktor

tel: 6732 098
e-post: direktor@lehola.edu.eeÕppealajuhataja
tel: 6730 942

Direktori asetäitja majandusalal
tel: 652 6566
e-post: majandus@lehola.edu.ee


Lehola keskkonnahariduskeskus

e-post: signe.lett@lehola.edu.ee

mobiil: 5866 8009

Pirita-Kose filiaal 5364 2474
LASTEASUTUSE AJALUGU JA TÄNAPÄEV

Lasteaed alustas tööd 1969. aastal 12-rühmalise lasteaiana. Lapsi oli lasteaias 280 ja töötajaid 60.

Esimene juhataja oli ANNE KORŽITS. Lasteaeda on juhtinud veel Asta Kanep, Galina Tšentropova, Ene Paadimeister. Alates 14.02.2005 töötab juhi kohal Merike Pappel.

Kasvataja metoodikuna on töötanud Anna Tšižik. Alates 2007.a augustist kuni 31.05.2017a töötas õppealajuhatajana Kerttu Olesja Kroon. Käesoleval ajal töötab õppealajuhataja ametikohal Siret Vaarpu.

Majas on olnud üsna palju pika tööstaaziga töötajaid.
2015.a jaanuaris lõpetas töö lasteaias muusikaõpetaja Margarita Sankova, kes töötas lasteaias üle 30.a. Üle 30.a.töötas ka rühmaõpetaja Raisa Salii, kes nüüdseks on samuti töötamise lõpetanud.
Peaaegu 20.aastat töötas majas õpetaja Irina Kuznetsova.

Käesoleval ajal töötab 30.aastase õpetaja tööstaažiga rühmaõpetaja Anna Paramonova.
1987. aastast töötab õpetaja Olga Zaikina

20. aastat on majas töötanud õpetaja Alisa Nikkari ning õp. abi Tatjana Kulishenko.

Üle 10. aasta on töötanud õpetajad Natalja Moissejeva, Tatjana Orlovskaja, Julia Piskoppel, kokk Oksana Kostjuk ja õp. abi Nadežda Privalova.

Lasteaia sünnipäeva tähistame 5. märtsil

2021/2022. õppeaastal töötab lasteaias 10 rühma (7 aia- ja 3 sõimerühma) 43 töötajaga. Ühte rühmaruumi kasutavad oma lasteaia remondi ajal ajutiselt lapsed teisest lasteaiast. Lehola Lasteaias on lapsi 170. Teise lasteaia lastega kokku üle 190.
Lasteaed on kakskeelne. Kuus rühma on eesti õppekeelega, kaks rühma on vene õppekeelega, kaks rühma on osalise keelekümblusega rühm (eesti ja vene õppekeelega). Kolme aastaselt alustatakse vene rahvusest lastele riigikeele (eesti keele) õpetamist. Lastega tegelevad peale 2 õpetaja ja õpetaja abi veel muusikaõpetaja ning liikumisõpetaja.

Alates 1997. aastast on lasteaias kasutusel “ Hea Alguse “ metoodika. Ruumilahendus ei võimalda nimetatud metoodikat kasutada täies ulatuses, on tehtud teatud elementide valik, mida igapäevatöös kasutatakse.
Metoodikaelementide kasutamine on end õigustanud. Töötajad on muutunud loomingulisemaks. Lapsed on avalad ja suhtlemisjanulised.

Läbi aegade on lasteaias suurt tähelepanu pööratud eri rahvakultuuride tutvustamisele ja nii jätkub see ka tänapäeval. Tutvustatakse eesti ja vene rahvakultuuri. Traditsiooniliselt tähistatakse igal aastal erinevate tegevustega eesti kalendritähtpäevi (Mardi- ja Kardipäeva, vastlaid jne) ja vene kalendritähtpäevi (maslennitsa, koljadki jne..).
Käesoleval õppeaastal keskendutakse Rohelise Kooliga seotud teemadele ning tervisekasvatusele.

Majas töötab alates 2006.a. jaanuarist
Lehola Keskkonnahariduskeskus (link), kust saavad vajalikku informatsiooni ja vajalikke materjale oma tegevusteks lasteaiaõpetajad kõikidest Tallinna lasteaedadest. Seoses KHK loomisega pööratakse õppekasvatuses senisest enam tähelepanu hooliva ja säästva suhtumise kasvatamisele loodusesse.


OSALINE KEELEKÜMBLUS LASTEAIAS

EESMÄRGID:
• Äratada huvi eesti keele vastu;
• Õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla;
• Kujundada eesti keelele omast hääldust;
• Õpetada eesti keele sõnu ja väljendeid;
• Julgustada õpitud sõnu ja fraase kasutama, kujundada valmidust eesti keeles suhtlemiseks;
• Kaasata lapsevanemaid, süvendades arusaamist vajadusest toetada lapse keeleõpinguid.

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED:
• Keeleõpetus peab olema mänguline, vaheldusrikas ja köitev.
• Keeleõppe korraldamisel tuleb arvestada laste igapäevast eesti keeles suhtlemise võimalust.
• Keeleõpet viiakse läbi mitmesugustes tegevustes: liikumine, laulmine, käeline tegevus, igapäevatoimingud.

KEELEKÜMBLUSE METOODIKA EESMÄRGID:
• Keelekümblusmetoodikas on oluline, et õpe vastaks laste ealisele arengule ja kultuuritraditsioonidele;
• Keelekümbluse eesmärgiks on toimiv mitmekeelsus, mis on oluline mitmekultuurilises ühiskonnas;
• Tagada emakeele valdamine eakohasel tasemel;
• Anda vajalikud teadmised ja oskused nii emakeeles kui ka kümbluskeeles.

PÕHIMÕTTED:
• Üks inimene – üks keel (üks õpetaja räägib ainult eesti keeles – teine õpetaja räägib ainult vene keeles);
• Kümbluskeel on õpetaja emakeel või valdab ta seda kõrgtasemel;
• Keelt õpitakse loomulikes olukordades;
• Keeleõpe viiakse läbi mängulises vormis;
• Lapsi ei sunnita, vaid innustatakse ja julgustatakse kõnelema.MISSIOON

Pakkuda koolieelsetele lastele erinevaid õppimisvõimalusi nii toas kui õues turvalises ja kaasaegses keskkonnasVISIOON

Tallinna Lehola Lasteaed on mitmekesiste õppimisvõimalustega turvaline ning põhiväärtusi ja keskkonda väärtustav lasteaedMEIE PÕHIVÄÄRTUSED


(tõekspidamised, mis juhivad meid erinevates situatsioonides)


* Üksteisest lugupidamine - kuula jutt lõpuni ja arvesta teise inimesega

* Hoolivus ümbritsevasse - ole mõistev ja hooliv kõigi ning kõige suhtesLASTEAED ON AVATUD

aiarühmad 7.00 – 19.00
sõimerühmad 7.30 – 18.00


NB! Väravast esimeses majapooles asuvad järgnevad rühmad:

Paremalt esimene uks : KIISUPERE (nr.7, KALAKESED (nr.8), LOTTED (nr.10)
Paremalt kolmas uks: MÕMMIKUD (nr.11)
Paremalt neljas uks: MESIMUMMUD (nr.9)


Tagumises majapooles asuvad järgnevad rühmad:

Paremalt esimene uks: SIPELGAD (nr.3)
Paremalt teine uks: KLAABUD (nr.1), LEPATRIINUD (nr.2)
Paremalt kolmas uks: LIBLIKAD(nr.4.),PÖIALPOISID (nr.5), MIKID-MINNID (nr.6)Küsimuste korral võtke ühendust e-posti aadressil: direktor@lehola.edu.eeKOOSTÖÖPARTNERID

Lasteasutuse põhilisteks koostööpartneriteks on lapsevanemad. Lastevanematega aitavad tihedat sidet hoida eelkõige ühiste ürituste, konkursside ja näituste korraldamine. Vanemad on lasteaiategevustesse kaasatud.

Partnerlussuhted on veel Tallinna Haridusametiga, Mustamäe LOV, Koolitusfirmaga HARED, koolitusfirmaga LogoServ OÜ, Ped. Seminariga, Tallinna Ülikooliga, Tallinna õppenõustamiskeskusega, paljude teiste lasteasutustega (n.Täheke, Kikas, Allika, Sinilind, Kadaka jt), koolidega (Tall. Mustamäe Reaalgümnaasium, Tallinna Arte Gümnaasium, Tallinna Tehnikagümnaasium, Tallinna 53. Keskkool), erinevate huviringidega (Siki tantsustuudio, Fredi inglise keel, jne), erinevate ürituste korraldajatega (lasteteatrid, tsirkus, Looduse Omnibuss, kolme stabiilse jõuluvanaga jne),

Koostöösuhete areng on kooskõlas asutuse arengukavaga ja õppekavaga.


DOKUMENDID

Lasteasutuse arenduse põhisuunad ja -valdkonnad ning tegevuskava on määratletud lasteasutuse ARENGUKAVAS ( vajuta lingile)

NB! Uus arengukava on kinnitamise ootel Tallinna Haridusametis.

Lasteasutuse tööd reguleerib Tallinna Lehola Lasteaia PÕHIMÄÄRUS, millega on sätestatud lasteasutuse struktuur, õppe-kasvatuskorralduse alused, laste ja vanemate õigused ja kohustused jne...


....................


Lehekülge haldab:

Merike Pappel /direktor
e-post: direktor@lehola.edu.eeViimati muudetud 08.03.2022