TEGEVUSVALDKONDADE ARV NÄDALAS VANUSERÜHMADE KAUPA

 • Eeldatav tegevusvaldkondade arv nädalas:

  MINA JA KESKKOND 2x kõikides rühmades

  KEEL JA KÕNE 2x (1-3a); 3x (3-5a); 4x (5-7a.)

  MATEMAATIKA 1x (1-3a); 1x (3-5a); 2x (5-7a.)

  KUNST 2x (1-3a); 3x (3-5a); 4x (5-7a.)

  MUUSIKA 2x (1-3a); 2x (3-5a); 2x (5-7a.)

  LIIKUMINE 2x (1-3a); 3x (3-5a); 3x (5-7a.)

  EESTI KEELE ÕPE 2x (3-5a); 3x (5-7a.)


  ....................


  Lehekülge haldab:

  Kerli Raikna /direktor
  e-post: direktor@lehola.edu.ee  Viimati muudetud 02.06.2022