TERVIST EDENDAV LASTEAED

Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning luua nii lastele kui personalile heaolu toetavad tingimused. See tähendab süsteemset ja järjepidevat arendustööd, mis lähtub hindamisel selgunud vajadustest. Lasteaed saab planeerida oma arengu- ja tegevuskavasse abinõud, mis aitavad edendada koostööd, kujundada toetavat psühhosotsiaalset ja füüsilist keskkonda, laste tervisekäitumist ning tõsta töötajate kompetentsust rahvatervise valdkonnas.

(vajuta lingile) TEL

31.12.2019 sai lasteasutus informatsiooni, et Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga liitumiseks on asutuse taotlus Tervise Arengu Instituudis läbi vaadatud ja aktsepteeritud.

Lasteasutus on võrgustiku uus liige!

Tunnistuse, mis kinnitab kuulumist Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku, saab TEL võrgustiku suvekoolis, mis toimub 9.-10. juunil 2020 Nelijärve Puhkekeskuses.

........................

Lehekülge haldab:

Merike Pappel /direktor
e-post: direktor@lehola.edu.eeViimati muudetud 05.04.2020